contactus
연락처 세부 사항
 • +86-18046902377
 • qyhx@opticfiberparts.com
 • 101 번, 탕스티안 노스 로드, 탕스아 도시, 동완 시, 광동 지방, 중국
 • Dongguan Qingying Industry Co., Ltd.

  주소 : 101 번, 탕스티안 노스 로드, 탕스아 도시, 동완 시, 광동 지방, 중국
  공장 주소 : 101 번, 탕스티안 노스 로드, 탕스아 도시, 동완 시, 광동 지방, 중국
  근무 시간 : 9:00-18:30(북경 시간)
  비지니스 전화 : +86--18046902377(근무 시간)   +86--18046902377(비 근무 시간)
  팩스 : +86-769-87283131
  연락처 :
  담당자: Miss. Sunny
  구인 제목 : General Manager
  비지니스 전화 : +86-18046902377
  WHATSAPP : +86-18046902377
  WeChat : +86-18046902377
  이메일 : qyhx@opticfiberparts.com
  담당자: Miss. Yvonne Xie
  구인 제목 : Sales Manager
  비지니스 전화 : +86-18002693917
  WHATSAPP : +86-18002693917
  스카 이프 : 510786762@qq.com
  WeChat : QYSYWM01
  이메일 : qy@opticfiberparts.com
  담당자: Miss. Eva He
  구인 제목 : Sales Manager
  비지니스 전화 : +86-13332632198
  WHATSAPP : +86-13332632198
  WeChat : (+86) 13332632198
  이메일 : qyinfo@opticfiberparts.com